Badania i rozwój

Fabryka przyszłości

AF 4.0adaptacyjny system planowania produkcji umożliwiający autonomiczną pracę fabryki, zbudowany w oparciu o rozwijające się technologie Industry 4.0 oraz Internet-of-Things (IoT), dynamiczną optymalizację z wykorzystaniem danych z procesu produkcyjnego (postęp realizacji zleceń/zadań, stan urządzeń/linii) i wnioskowania z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji (AI), np.: automatyczna klasyfikacja zdarzeń na linii, przewidywanie przestojów.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie systemu umożliwiającego autonomiczną pracę fabryki, rozumianą jako automatyczne sterowanie i rozdzielanie zadań produkcyjnych na podstawie bieżącego zapotrzebowania określonych wyrobów, stanu urządzeń wytwórczych oraz zasobów. System pozwoli na znaczące uelastycznienie produkcji, zwiększenie jej efektywności oraz podniesienie i utrzymanie jakości produktów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Augmented Reality

Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych metod interakcji z użytkownikiem w postaci okularów wyświetlających dane dokładnie w miejscu pracy: parametrów produkcji, danych dot. realizowanego zlecenia, rozpoczynania i kończenia zadań (prezentacja aktualnych danych z systemu bezpośrednio „przed oczami” pracownika)

Zapraszamy do współpracy

na etapie testowania kolejnych wersji programu

Budowa systemu, który elastycznie i skutecznie dostosowuje się do różnych modeli produkcji (liniowa, gniazdowa), skali oraz wymagań funkcjonalnych wymaga walidacji tworzonych narzędzi w realiach produkcyjnych.

Przedsiębiorstwom, z którymi zrealizujemy partnerstwo w zakresie testowania prototypu Autonomicznej Fabryki 4.0, zapewniamy bardzo korzystne warunki wdrożenia rozwiązania po zakończeniu projektu.

image

Dariusz Dąbrowski

Telefon: +48 887 452 261

Co wyróżnia system Autonomicznej Fabryki 4.0

na tle standardowych systemów planowania produkcji

Integracja z IoT

System zarządzana produkcją pobierający dane z hali produkcyjnej online z wykorzystaniem technologii i urządzeń z obszaru IoT. Dostarczymy innowacyjne narzędzia dzięki którym wdrożeniowiec bez pomocy programisty i konieczności rekompilacji aplikacji będzie mógł sprawnie konfigurować:

  • wstępne przetwarzanie danych blisko źródła sygnału, na bramkach, (‘On The Edge’)
  • transmisję wyników wstępnej analizy do centrum systemu (chmury obliczeniowej)

Jak zostało opisane powyżej innowacyjne ale zgodne z paradygmatem Przemysłu 4.0 jest przetwarzanie w chmurze danych pochodzących z inteligentnych urządzeń produkcji.

Algorytmy wnioskowania i predykcji zdarzeń

Algorytmy wnioskowania i predykcji zdarzeń oparte na strumieniu danych z produkcji (stan urządzeń, postęp realizacji wydanych zadań/zleceń) m.in. automatyczna klasyfikacja przestojów. W projekcie zostaną wykorzystane nowe osiągnięcia w zakresie analizy i modelowania danych o charakterze strumieniowym oraz wnioskowania i predykcji zdarzeń elementarnych.

Choć ogólne metody istnieją i sprawdzają się w różnych zastosowaniach, to na chwilę obecną nie są dostępne na rynku rozwiązania zintegrowane z działaniami planistycznymi. Innowacja polega na doborze i implementacji podstawowych algorytmów operujących na strumieniach danych, realizujących wnioskowanie i odkrywanie wiedzy wraz z algorytmami planistycznymi. Przy czym zachowana jest struktura komponentowa, w efekcie każdy z elementów składowych, np. mechanizm predykcji lub reguła planowania, może zostać zastąpiony inną wersją algorytmu.

Dzięki analizie rzeczywistego strumienia danych, zautomatyzowaniu procesów podejmowania decyzji w oparciu o metody uczenia maszynowego, po raz pierwszy stanie się możliwe automatyczne sterowanie fabryką, bez intensywnego nadzoru planisty – człowieka.

Wbudowany język modelowania/parametryzacji

Wbudowany język modelowania/parametryzacji umożliwiający dostosowanie/budowanie algorytmów optymalizacji dla różnych branż i wymagań.

Języki takie już istnieją, nie są jednak ergonomiczne. Nasze rozwiązanie będzie bazowało na zintegrowanym, graficznym środowisku do tworzenia modelu produkcji oraz algorytmów planistycznych o unikalnej, bardzo wysokiej użyteczności (UX). Narzędzie to powstanie z dużym udziałem badań przemysłowych dotyczących i na bazie dostępnej literatury naukowej właśnie UX w zakresie modelowania w ogólności i w zakresie zagadnień związanych z produkcją.

Wertykalna integracja

Od ogólnego forecastu do szczegółowego harmonogramu produkcji i automatycznie generowanych zleceń/zadań na zasoby oraz zwrotnie aktualizacja „w górę” na podstawie postępu aktualizacja stanu wykonania planu ogólnego.

Nowoczesny interfejs użytkownika

W zakresie wsparcia dla planisty do pracy z planem produkcji. Innowacyjny sposób prezentacji dużych i bardzo złożonych planów przy wykorzystaniu technik zaczerpniętych z rozwiązań typu GIS (wspierających pracę kartografa). M.in. wykorzystanie generalizacji czyli różnicowanie ilości prezentowanych informacji w zależności od skali.

W zakresie interakcji z operatorami na hali – wykorzystanie rozwiązań z zakresu Augumented Reality (okulary AR)

Dynamiczne przeplanowywanie produkcji oznacza częste zmiany zadań wykonywanych przez pracowników. Do sprawniejszej komunikacji z pracownikami wykorzystamy rozwiązania, w których wyniki działania algorytmów będą dostępne natychmiast w polu widzenia zainteresowanych osób.

Wiadomości projektowe