Efficiency&Quality

image

Monitorowanie produkcji, zarządzanie przestojami, kontrola jakości

Główne filary funkcjonalne

Monitorowanie

Monitorowanie przestojów i postępu produkcji

Bieżąca informacja, czy urządzenia składające się na linię produkcyjną pracują i jak pracują. Z jaką wydajnością postępuje produkcja, jakie są przestoje, przyczyny przestojów oraz jak pracują operatorzy na liniach.

Kontrola jakości

Kontrola komponentów i produktów gotowych

Automatyzacja procesów związanych z kontrolą jakości pozwala wyeliminować wpływ błędów powodowanych przez człowieka. Automatyzujemy kontrolę produktu gotowego (kamery, skanery) oraz kontrolę komponentów (zgodność z BOM).

Utrzymanie maszyn

Działania zapobiegające awariom

Na podstawie modeli linii i poszczególnych maszyn mierzymy przebiegi i stopień zużycia elementów, aby przy odpowiednim poziomie wygenerować ostrzeżenie o koniecznych działaniach.

Praca zadaniowa

Zarządzanie zadaniami w produkcji

Dzięki przyjętemu modelowi pracy opartemu na zadaniach, każdy z pracowników dokładnie wie, co i kiedy ma robić – dostałeś zadanie, wykonaj zadanie.

Dokumenty elektroniczne

Eliminacja dokumentów papierowych

Zastąpienie dokumentacji papierowej interaktywnymi formularzami i raportami pozwala na dostęp do potrzebnych informacji w dowolnym momencie z każdego miejsca.

Raportowanie

Generowanie raportów z linii produkcyjnej

Ze wszystkich danych, które zbieramy w systemie – zarówno danych maszynowych jak również danych od operatorów – konstruujemy raporty, które mogą być wywołane na żądanie lub okresowo wysyłane do zainteresowanych.

Najważniejsze korzyści

czyli skąd bierze się wartość
image

  • Dostarczanie aktualnych i wiarygodnych danych zarządczych (przestoje, OEE, OPE, dodatkowe własne wskaźniki) oraz informacji o postępie realizacji planów produkcyjnych (także dla poszczególnych zleceń w trakcie realizacji)
  • Skrócenie czasów przestojów przez automatyczną rejestrację alarmów i system tworzenia zadań dla służb utrzymania
  • Identyfikacja „wąskich gardeł” w procesach produkcyjnych na podstawie danych procesowych (z automatyki/PLC) i zebranych od pracowników (panele operatorskie) oraz wskazanie metod podniesienia efektywności.
  • Eliminacja przestojów spowodowanych brakiem komponentów (monitoring surowców + automatyczne zadania dla pracowników magazynu zgodnie z koncepcją Kanban)
  • Usprawnienie kontroli jakości dzięki automatyzacji powiadomień zgodnie ze zdefiniowanymi regułami (np. co n-produktów, określony przedział czasu itp.)
  • Podniesienie jakości wyrobów gotowych za pomocą automatycznych systemów kontroli wizyjnej (zobacz opis wdrożenia dla firmy Unilever w Poznaniu)
  • Eliminacja strat generowanych przez realizację zleceń produkcyjnych z nieodpowiednimi komponentami
  • Wzrost niezawodności maszyn poprzez automatyczne powiadamianie o konieczności wykonania przeglądów okresowych (preventive maintenance) w oparciu o monitoring przebiegu
  • Zwiększenie motywacji oraz samokontroli pracowników poprzez systemy wizualizacji postępu produkcji (andon)

Czynniki sukcesu

dlaczego to się uda

Skalowalność

Modułowa budowa systemu SmartMES pozwala na skuteczną implementację w każdych warunkach, niezależnie od formy organizacji produkcji oraz ilości pozyskiwanych danych.

Elastyczność

SmartMES rośnie wraz z Twoimi potrzebami. Płynnie integruje się z wieloma systemami ERP/WMS/ASP (pobieranie zleceń, materiałów, aktualizacja postępu realizacji zleceń w systemie planowania) oraz pozwala na samodzielne modelowanie procesów (zadań) i raportów.

Bezpieczeństwo

Każda dobra inwestycja wiąże się z ryzykiem. Najlepiej o biznesowej wartości rozwiązania przekonują własne, aktualnie zbierane z produkcji dane. Właśnie dlatego SmartMES dostępny jest w wersji DEMO/TRIAL. 

Wizualizacja modułu

Zobacz jak w praktyce prezentują się systemy Ilabo SmartMES

Cykl życia zlecenia produkcyjnego

Zobacz jak w praktyce działa obsługa zleceń produkcyjnych

Uzyskaj dostęp do wersji DEMO

Skontaktuj się z nami

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!
image

Dariusz Dąbrowski

CEO
Prezes firmy Ilabo
image

Robert Maciaszek

Sales & Marketing Manager
Robert odpowiedzialny jest za kontakt z klientami oraz promocję naszych rozwiązań
image

Krzysztof Janiszewski

Szef działu wdrożeń i serwisu
Krzysztof zajmuje się koordynacją pracy grupy wdrożeniowej oraz serwisowej

Firmy, które nam zaufały

Oprogramowanie wdrożone w fabrykach naszych klientów